Praca

Oferta na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Zespole Leczenia Środowiskowego  w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie w SP ZOZ we Włodawie w ramach  projektu pt. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne (Nr Umowy 67/RPLU.11.02.00-06-0073/18-00).

Plik do pobrania w formacie zip