15.01.2021 r.

Protokół z oceny ofert w trybie zapytania ofertowego: Pliki do pobrania - format pliku pdf


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług na stanowisku specjalisty obsługującego infolinię w Centrum Koordynacji 24 w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie.

Plik do pobrania w formacie zip