24.07.2020

Protokół z oceny ofert w trybie zapytania ofertowego: Pliki do pobrania - format pliku pdf


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza do złożenia oferty na: zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych  w zakresie psychiatrii w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie finansowanego z regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 11.2 usługi społeczne i zdrowotne , numer umowy 67/rplu.11.02.00-06-0073/18-00).

Plik do pobrania w formacie zip