KORESPONDENCJA E-MAIL

1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa, tel.: /+48/ 797 702 705, fax: /82/ 572 41 70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych SP ZOZ we Włodawie, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b), c) lub lit. f) RODO w zw. z ustawą z dnia z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności pracownicy SP ZOZ we Włodawie, dostawcy hostingu i zewnętrznych systemów teleinformatycznych.

6. Dane będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu wynikającego z korespondencji lub zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wniesienia, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi dotyczącej wiadomości e-mail.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.