Ilustracja 1: Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.gov.pl - pacjent samodzielny spełniający kryteria: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku

 1. Pacjent kontaktuje się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzgodnienia terminu porady.
 2. Lekarz POZ kwalifikuje pacjenta do badania i wystawia zlecenie testu przez gabinet.gov.pl i informuje pacjenta o konieczności udania się do drive thru.
 3. Pacjent samodzielnie udaje się do punktu mobilnego.
 4. drive thru (mobilny punkt pobrań)
 5. Wymaz jest przekazywany do laboratorium z listy w EWP.
 6. laboratorium z listy w EWP
 7. Wpisanie informacji o wyniku badania do EWP przez laboratorium. Wynik widoczny w EWP, IKP oraz gabinet.gov.pl.
 8. Lekarz POZ sprawdza wynik w gabinet.gov.pl.
 9. negatywny wynik testu
 10. pozytywny wynik testu
  1. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności kontaktu z oddziałem zakaźnym/obserwacyjno-zakaźnym.
  2. Decyzja lekarza chorób zakaźnych o przyjęciu do szpitala, skierowaniu do izolatorium lub na izolację domową.

 

Pacjent kontaktuje się z POZ w celu ustalenia terminu porady* osobistej lub teleporady (w przypadku dzieci do 2 r.ż. porada ma zawsze formę osobistą). Lekarz POZ zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o drive thru (mobilnych punktach pobrań), w których można wykonać badanie (informując go o konieczności unikania transportu publicznego). Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2 wypełniając formularz ZLK1 w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl. Pacjent samodzielnie (jeśli umożliwia mu to jego sytuacja zdrowotna) udaje się do drive thru, by zrealizować badanie. Wymaz jest przekazywany do laboratorium z listy dostępnej w EWP**. Laboratorium przeprowadza badanie i wpisuje w EWP informację o wyniku testu. Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego***, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej. Lekarz szpitala wprowadza adnotację o izolacji domowej w systemie gabinet.gov.pl,**** natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium w rejestrze COVID-19.*****


* W przypadku ciężkiego przebiegu choroby pacjenci powinni być testowani w warunkach szpitalnych.
**EWP - system teleinformatyczny, do którego laboratoria raportują wyniki badań.
*** Lekarz POZ informuje szpital z oddziałem zakaźnym o przekazaniu pacjenta z potwierdzonym COVID-19.
**** Dostępne od 1 października 2020 r.
***** W sytuacji braku możliwości wpisania do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do PSSE, które wprowadza ją do EWP.


Ilustracja 2: Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ – pacjent niesamodzielny spełniający kryteria: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku

 1. Pacjent kontaktuje się telefonicznie z lekarzem POZ w celu ustalenia terminu porady.
 2. Lekarz przekazuje informację do WSSE o zasadności zlecenia testu.
 3. WSSE wprowadza do EWP zlecenie testu.
 4. WSSE umawia i wysyła karetkę wymazową do pacjenta. Karetka pobiera wymaz i przekazuje go do laboratorium wskazanego przez WSSE.
 5. laboratorium z listy EWP
 6. Wpisanie informacji o wyniku badania do EWP przez laboratorium. Wynik widoczny w EWP, IKP.
 7. WSSE sprawdza wynik badania w EWP.
 8. WSSE przekazuje informację do lekarza POZ.
 9. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku testu.
  1. negatywny wynik testu
  2. pozytywny wynik testu
   1. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności kontaktu z oddziałem zakaźnym/obserwacyjno-zakaźnym.
   2. Decyzja lekarza chorób zakaźnych o przyjęciudo szpitala, skierowaniudo izolatorium lub na izolację domową.

 

Pacjent kontaktuje się telefonicznie z POZ w celu ustalenia terminu porady* osobistej (w przypadku dzieci do 2 rż. porada ma zawsze formę osobistą – wizyta domowa) lub teleporady. W sytuacji pacjenta, który nie może udać się do drive thru, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. WSSE wystawia zlecenie testu w systemie EWP** oraz wysyła do pacjenta karetkę
„wymazówkę”. Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2 wypełniając formularz ZLK1 w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl. Pobrany od pacjenta wymaz jest przekazywany do laboratorium z listy dostępnej w EWP**. Laboratorium przeprowadza badanie i wpisuje w EWP** informację o wyniku testu. Jest ona widoczna dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla WSSE i PSSE. WSSE sprawdza wynik badania w EWP i informuje lekarza POZ. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego ***, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej. Lekarz szpitala wprowadza adnotację o izolacji domowej w systemie gabinet.gov.pl,**** natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium w rejestrze COVID-19.*****

 

* W przypadku ciężkiego przebiegu choroby pacjenci powinni być testowani w warunkach szpitalnych.
**EWP - system teleinformatyczny, do którego laboratoria raportują wyniki badań.
*** Lekarz POZ informuje szpital z oddziałem zakaźnym o przekazaniu pacjenta z potwierdzonym COVID-19.
**** Dostępne od 1 października 2020 r.
***** W sytuacji braku możliwości wpisania do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do PSSE, które wprowadza ją do EWP.


Ilustracja 3: Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.gov.pl – pacjent samodzielny z objawami infekcji niespełniający kryteriów zlecenia testu podczas teleporady (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku)

 1. Pacjent kontaktuje się telefonicznie z lekarzem POZ w celu ustalenia terminu porady.
 2. Lekarz POZ nie stwierdza występowania objawów kwalifikujących pacjenta do zlecenia testu.
 3. Lekarz POZ dzwoni do pacjenta w 3-5 dobie od poprzedniej teleporady.
  1. Pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do testu w kierunku SARS-COV-2.
   • Lekarz POZ wystawia zlecenie testu przez gabinet.gov.pl i informuje pacjenta o konieczności udania się do drive thru.
  2. Lekarz POZ może zakwalifikować do wizyty osobistej w POZ.
   • Lekarz POZ kwalifikuje pacjenta podczas wizyty osobistej do przeprowadzenia testu w kierunku SARS-COV-2.
 4. Pacjent samodzielnie udaje się do punktu mobilnego drive thru.
 5. Wymaz jest przekazywany do laboratorium z listy w EWP.
 6. laboratorium z listy w EWP
 7. Wpisanie informacji o wyniku badania do EWP przez laboratorium. Wynik widoczny w EWP, IKP oraz gabinet.gov.pl.
 8. Lekarz POZ sprawdza wynik w gabinet.gov.pl.
  1. negatywny wynik testu
  2. pozytywny wynik testu
   1. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności kontaktu z oddziałem zakaźnym/obserwacyjno-zakaźnym.
   2. Decyzja lekarza chorób zakaźnych o przyjęciu do szpitala, skierowaniu do izolatorium lub na izolację domową.

 

Pacjent kontaktuje się telefonicznie z POZ w celu ustalenia terminu porady* osobistej lub teleporady (w przypadku dzieci do 2 rż. porada ma zawsze formę osobistą). W przypadku gdy lekarz POZ nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2**, a stwierdzi występowanie objawów infekcji, umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty. Podczas drugiej teleporady lekarz POZ w przypadku braku objawów spełniających kryteria skierowania na badanie w kierunku SARS-CoV-2**, może umówić wizytę osobistą w POZ. Natomiast w przypadku stwierdzenia wystąpienia objawów kwalifikujących do zlecenia badania w kierunku SARS-COV-2, lekarz POZ zleca test** za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o drive thru (mobilnych punktach pobrań), w których można wykonać badanie (informując go o konieczności unikania transportu publicznego). Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2 wypełniając formularz ZLK1 w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl. Pacjent samodzielnie (jeśli umożliwia mu to jego sytuacja zdrowotna) udaje się do drive thru celem realizacji badania. Wymaz jest przekazywany do laboratorium z listy dostępnej w systemie EWP***. Laboratorium przeprowadza badanie i wpisuje w EWP informację o wyniku testu. Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP*** dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/obserwacyjnozakaźnego****, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej. Lekarz szpitala wprowadza adnotację o izolacji domowej w systemie gabinet.gov.pl,***** natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium w rejestrze COVID-19.******

 

* W przypadku ciężkiego przebiegu choroby pacjenci powinni być testowani w warunkach szpitalnych.
** Zlecenie testu po teleporadzie jest możliwe tylko pod warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – tj. stwierdzone i udokumentowane kliniczne objawy tej choroby: temperatura ciała powyżej 38oC, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smaku.
***EWP - system teleinformatyczny, do którego laboratoria raportują wyniki badań.
**** Lekarz POZ informuje szpital z oddziałem zakaźnym o przekazaniu pacjenta z potwierdzonym COVID-19.
***** Dostępne od 1 października 2020 r.
****** W sytuacji braku możliwości wpisania do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do PSSE, które wprowadza ją do EWP.


Ilustracja 4: Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ – pacjent niesamodzielny spełniający kryteria: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku

 1. Pacjent kontaktuje się telefonicznie z lekarzem POZ w celu ustalenia terminu porady.
 2. Lekarz POZ nie stwierdza występowania objawów kwalifikujących pacjenta do zlecenia testu.
 3. Lekarz POZ dzwoni do pacjenta w 3-5 dobie od poprzedniej teleporady.
  1. Pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do testu w kierunku SARS-COV-2
   • Lekarz przekazuje informację do WSSE o zasadności zlecenia testu.
  2. Podczas wizyty domowej lekarz POZ.
   • Podczas wizyty domowej lekarz POZ kwalifikuje pacjenta do przeprowadzenia testu w kierunku SARS-COV-2 i zgłasza do WSSE potrzebę wykonania testu w domu.
 4. WSSE umawia i wysyła karetkę wymazową do pacjenta.
 5. Karetka wymazowa pobiera wymaz i przekazuje go do laboratorium wskazanego przez WSSE
 6. laboratorium z listy w EWP
 7. Wpisanie informacji o wyniku badania do EWP przez laboratorium. Wynik widoczny w EWP, IKP.
 8. WSSE sprawdza wynik badania w EWP.
 9. WSSE przekazuje informację do lekarza POZ.
 10. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku testu.
  1. negatywny wynik testu
  2. pozytywny wynik testu
   1. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności kontaktu z oddziałem zakaźnym/obserwacyjno-zakaźnym.
   2. Decyzja lekarza chorób zakaźnych o przyjęciu do szpitala, skierowaniu do izolatorium lub na izolację domową.

 

Pacjent kontaktuje się telefonicznie z POZ w celu ustalenia terminu porady* osobistej lub teleporady (w przypadku dzieci do 2 rż. porada ma zawsze formę osobistą – wizyta domowa). W przypadku gdy podczas teleporady lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2**, a stwierdzi występowanie objawów infekcji charakterystycznych dla COVID-19, umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty. Podczas drugiej teleporady lekarz POZ w przypadku braku objawów spełniających kryteria skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2** może umówić wizytę domową i udać się do pacjenta. W przypadku stwierdzenia wystąpienia objawów** kwalifikujących do zlecenia badania w kierunku SARS-COV-2 podczas drugiej teleporady lub wizyty domowej, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) , która wystawia zlecenie testu w systemie EWP*** oraz wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę”. Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2 wypełniając formularz ZLK1 w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl. Pobrany od pacjenta wymaz jest przekazywany do laboratorium z listy dostępnej w systemie EWP. Laboratorium przeprowadza badanie i wpisuje w systemie EWP informację o wyniku testu. Jest ona widoczna dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta, lekarza POZ w gabinet.gov.pl oraz w systemie dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w EWP. Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego ****, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej. Lekarz szpitala wprowadza adnotację o izolacji domowej w systemie gabinet.gov.pl*****, natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium w rejestrze COVID-19.******

 

* W przypadku ciężkiego przebiegu choroby pacjenci powinni być testowani w warunkach szpitalnych.
** Zlecenie testu po teleporadzie jest możliwe tylko pod warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – tj. stwierdzone i udokumentowane kliniczne objawy tej choroby: temperatura ciała powyżej 38° C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smaku.
***EWP - system teleinformatyczny, do którego laboratoria raportują wyniki badań.
**** Lekarz POZ informuje szpital z oddziałem zakaźnym o przekazaniu pacjenta z potwierdzonym COVID-19.
***** Dostępne od 1 października 2020 r.
****** W sytuacji braku możliwości wpisania do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do PSSE, które wprowadza ją do EWP.


Ilustracja 5: Ścieżka postępowania dla pacjenta z łagodnymi objawami lub pacjenta bezobjawowego z rozpoznanym COVID-19 - pacjent samodzielny oczekujący w domu na wynik testu zleconego przez POZ 

 1. Lekarz POZ kontaktuje się z pacjentem.
 2. Lekarz POZ informuje pacjenta o dodatnim wyniku badania w kierunku SARS-COV-2 i kwalifikuje pacjenta do dalszego leczenia.
 3. Lekarz wskazuje szpital pacjentowi.
 4. Pacjent udaje się własnym środkiem transportu do szpitala z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 5. Decyzja lekarza o przyjęciu pacjenta do szpitala lub skierowaniu na izolację.
  1. szpital
   1. Przyjęcie do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego lub przekazanie do innego szpitala.
    • Wypisanie ze szpitala/izolatorium zgodnie z decyzją lekarza.
  2. izolatorium
   • Wypisanie ze szpitala/izolatorium zgodnie z decyzją lekarza.
  3. izolacja domowa
   1. Teleporada w 8-10 dobie od pierwszego wyniku dodatniego SARS-COV-2.
    1. Brak objawów – koniec izolacji po 10 dniach od pierwszego wyniku dodatniego SARS-COV-2.
    2. Wystąpienie objawów infekcji – lekarz decyduje o czasie trwania izolacji.
   2. Zagrożenie życia - zadzwoń 999/112

 

Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i kieruje pacjenta do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego*, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej. Pacjent udaje się do szpitala własnym środkiem transportu (w maseczce, unikając kontaktu z innymi osobami). Pacjent udaje się do wyznaczonego przez szpital punktu triage (np. namiotu, wydzielonej izby przyjęć), gdzie niezwłocznie przekazuje informacje o wyniku badania w kierunku SARS-COV-2. Personel medyczny szpitala kieruje pacjenta do odseparowanego miejsca, w którym pacjent oczekuje na badanie lekarskie. Lekarz decyduje o przyjęciu pacjenta do oddziału, przekazaniu do innego szpitala lub skierowaniu na izolację. W przypadku skierowania na izolację lekarz decyduje o formie izolacji (izolacja domowa lub w izolatorium). Lekarz wprowadza adnotację o izolacji domowej w systemie gabinet.gov.pl**, natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium w rejestrze COVID-19.*** Pacjent udaje się własnym środkiem transportu do miejsca odbycia izolacji. W przypadku skierowania pacjenta do izolatorium, pacjent pozostaje pod opieką lekarza szpitala. W przypadku skierowania pacjenta do odbycia izolacji domowej pacjent pozostaje pod opieką lekarza POZ. Lekarz POZ dzwoni w 8-10 dobie do pacjenta, który został skierowany na izolację domową w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia. Pacjent, u którego nie wystąpiły objawy zostaje automatycznie zwolniony z izolacji po 10 dniach od wykonania testu. W przypadku, gdy u pacjenta wystąpiły objawy, które w ocenie lekarza kwalifikują go do wydłużenia czasu izolacji, lekarz POZ określa dzień zakończenia izolacji lub termin ponownej teleporady. W sytuacji gdy wystąpią objawy wskazujące na zagrożenie zdrowia lub życia, pacjent wzywa zespół ratownictwa medycznego informując, że jest w izolacji domowej.

 

*Lekarz POZ informuje szpital z oddziałem zakaźnym o przekazaniu pacjenta z potwierdzonym COVID-19.
**Dostępne od 1 października 2020 r.
***W sytuacji braku możliwości wpisania do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do PSSE, które wprowadza ją do EWP.


Ilustracja 6: Ścieżka postępowania dla pacjenta z łagodnymi objawami lub pacjenta bezobjawowego z rozpoznanym COVID-19 - pacjent niesamodzielny oczekujący w domu na wynik testu zleconego przez POZ

 1. Lekarz POZ kontaktuje się z pacjentem.
 2. Lekarz POZ informuje pacjenta o dodatnim wyniku badania w kierunku SARS-COV-2 i kwalifikuje pacjenta do dalszego leczenia.
 3. Lekarz wskazuje pacjentowi szpital i umawia zespół transportowy COVID19.
 4. T-COVID19
 5. Zespół transportowy COVID przewozi pacjenta do szpitala, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 6. Decyzja lekarza o przyjęciu pacjenta do szpitala lub skierowaniu na izolację.
  1. szpital
   1. Przyjęcie do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego lub przekazanie do innego szpitala.
    • Wypisanie ze szpitala/izolatorium zgodnie z decyzją lekarza.
  2. izolatorium
   • Wypisanie ze szpitala/izolatorium zgodnie z decyzją lekarza.
  3. izolacja domowa
   1. Teleporada w 8-10 dobie od pierwszego wyniku dodatniego SARS-COV-2.
    1. Brak objawów – koniec izolacji po 10 dniach od pierwszego wyniku dodatniego SARS-COV-2.
    2. Wystąpienie objawów infekcji – lekarz decyduje o czasie trwania izolacji.
   2. Zagrożenie życia - zadzwoń 999/112

 

Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i kieruje pacjenta do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego*, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej. Lekarz umawia transport dla pacjenta (dedykowany transport COVID-19). Zespół transportu COVID-19 przekazuje pacjenta do SOR/IP (do wydzielonego obszaru np. namiotu, wydzielonej izby przyjęć), gdzie niezwłocznie przekazuje informacje o wyniku
badania w kierunku SARS-COV-2. Personel medyczny szpitala kieruje pacjenta do odseparowanego miejsca, w którym pacjent oczekuje na badanie lekarskie. Lekarz decyduje o przyjęciu pacjenta do oddziału, przekazaniu do innego szpitala lub skierowaniu na izolację. W przypadku skierowania na izolację lekarz decyduje o formie izolacji (izolacja domowa lub w izolatorium). Lekarz wprowadza adnotację o izolacji domowej w systemie gabinet.gov.pl**, natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium w rejestrze COVID-19.***. Pacjent udaje się karetką transportową (COVID-19) do miejsca odbycia izolacji. W przypadku skierowania pacjenta do izolatorium pacjent pozostaje pod opieką lekarza szpitala. W przypadku skierowania pacjenta do odbycia izolacji domowej, pacjent pozostaje pod opieką lekarza POZ. Lekarz POZ dzwoni w 8-10 dobie do pacjenta w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia. Pacjent, u któregonie wystąpiły objawy, automatycznie zostaje zwolniony z izolacji po 10 dniach od wykonania testów. W przypadku, gdy u pacjenta wystąpiły objawy, które w ocenie lekarza kwalifikują go do wydłużenia czasu izolacji, lekarz POZ określa dzień zakończenia izolacji lub termin ponownej teleporady. W sytuacji gdy wystąpią objawy wskazujące na zagrożenie zdrowia lub życia, pacjent wzywa zespół ratownictwa medycznego informując, że jest w izolacji domowej.

 

* Lekarz POZ informuje szpital z oddziałem zakaźnym o przekazaniu pacjenta z potwierdzonym COVID-19.
**Dostępne od 1 października 2020 r.
***W sytuacji braku możliwości wpisania do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do PSSE, które wprowadza ją do EWP.


Plik schematu do pobrania - format PDF